1200px-Filling

آمالگام دندانی

آمالگام دندانی آمالگام دندانی  مادهای غیر همرنگ (نقرهای یا سیاه) است، که برای پر کردن دندان از آن استفاده میشود و مرکب از جیوه ۵۰ درصد نقره، ۳۰٪ قلع، ۱۰٪ مس و ۱۰٪ روی است. آمالگام برای بیش از ۱۰۰ سال است که در سراسر جهان برای ترمیم دندان استفاده می شود. این ماده در