سوالات

پرسش و پاسخ

فیلتر:همهبی پاسخ
تورم لثه
hamidreza680 پاسخ داده شده 1 ماه پیش • 
58 بازدید1 پاسخ0 رأی
تورم لثه
hamidreza680 پاسخ داده شده 1 ماه پیش • 
44 بازدید1 پاسخ0 رأی
فاصله بین دندونهای جلویی
admin2020ca پاسخ داده شده 3 ماه پیش • 
107 بازدید1 پاسخ0 رأی
ضربه خوردن به دندون
admin2020ca پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
102 بازدید1 پاسخ0 رأی
اطفال
admin2020ca پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
93 بازدید1 پاسخ0 رأی
روکش دندان
admin2020ca پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
116 بازدید1 پاسخ0 رأی
لق شدن دندان
admin2020ca پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
93 بازدید1 پاسخ0 رأی

بازگشت به بالا