آمالگام دندان

آمالگام دندانی در سال 2018

آمالگام دندانی آمالگام دندان  مادهای غیر همرنگ (نقرهای یا سیاه) است، که برای پر کردن دندان از آن استفاده میشود و مرکب از جیوه 50 درصد نقره، 30٪ قلع، 10٪ مس و 10٪ روی است. آمالگام برای بیش از 100 سال است که در سراسر جهان برای ترمیم دندان استفاده می شود. این ماده در