مراقبت های مهم بعد از پرکردن دندان
در این مقاله در مورد مراقبت های مهم بعد از پرکردن دندان که از سوالات مهم بیماران عزیز میباشد بحث کنیم پس از پرکردن یک یا چند دندان، دچار درد و حساسیت دندان میشوید که می توانید در عرض چند ساعت یا حتی  چند روز پس از ترک کلینیک دندانپزشکی ادامه داشته باشد. می تواند خوردن و نوشیدن در