مشکل دهان

۱۷ مشکل دهان

ما در این مقاله قصد داریم شما را با ۱۷ مشکل دهان که بیماران به ان دچار میشوند آشنا کنیم  زخم سرد  تب بیلدر، تب زخمی را از تب و سرماخوردگی ندیده اید، اما آنها می توانند  ایجاد شوند. ویروس که باعث زخم های سرد می شود، معمولا از طریق یک بوسه، وسایل آشپزخانه مشترک