clinic 1 - علت تورم لثه در حین بارداری و راه های درمان آن چیست؟
علت تورم لثه ( گینویایت) در حین بارداری  تورم لثه، که ممکن است درد و حساسیت بیشتری نسبت به خونریزی داشته باشند، در دوران بارداری رایج هستند. این التهاب لثه گینوییت نامیده می شود. Gingivitis بارداری ناشی از تغییرات هورمونی است که جریان خون را به بافت آدامس افزایش می دهد و لثه ها حساس تر،