مشکلات اساسی لثه
در این مقاله بسیار مفید در مورد مشکلات اساسی لثه : درد ، تورم و خونریزی لثه که مورد توجه بسیاری از بیماران قرار گرفته اماده شده است هنگامی که شما در مورد سلامت دندان فکر می کنید، احتمالا تمرکز روی حفره ها در دندان ها است. اما توجه به لثه ها نیز مهم است. لثه