6592791 inline 500x333 - علت کیست دندان کودکان ،عوارض و درمان آن
علت کیست دندان کودکان ،عوارض و درمان آن کیست دندان یک رشد غیر طبیعی است که می تواند در چند قسمت بدن ایجاد شود. این رشد تاول های حاوی تیله معمولا با مایع پر می شود و می تواند در اندازه متفاوت باشد. کیست های ادنتوژنیک رشد می کنند که در حال ایجاد دندان هستند.