salty taste in mouth - چرا احساس طعم شوری در دهان می کنیم؟
چرا احساس طعم شوری در دهان می کنیم؟ این سوالی است که اغلب ممکن است بعد از خوردن غذاهای شور و نمک‎دار که گاهی پس‌ مزه‎ای در دهان ما باقی می‎گذارند به آن بیاندیشیم. در چنین شرایطی معمولاً چیزی برای نگرانی وجود ندارد اما وقتی این طعم و مزه در طولانی مدت در دهان ما