dental veneers chattanooga tn cosmetic entist 1170x738 - روکش های کامپوزیتی دندانی چیست؟

روکش های کامپوزیتی دندانی چیست؟

روکش های کامپوزیتی دندانی یکی از موادی که امروزه در دنیای دندانپزشکی از آن استفاده های بی شماری می شود روکش های کامپوزیتی دندانی هستند. اگر دندان های خرد شده یا آسیب دیده دارید، کامپوزیت می تواند به طور مستقیم بر روی دندان ها استفاده شود تا نتایج زیبا و واقعی را تولید کند. این یک روش