1552224595859154 large - هزینه و قیمت ونیر کامپوزیت دندان
بدون شک دندان‌ ها نقش بسیار مهمی در زیبایی صورت دارند. همانطور که داشتن دندان‌ های نافرم و زرد اعتماد به‌ نفس را از انسان میگیرد در مقابل داشتن دندان‌ های ردیف و سفید اعتماد به‌ نفس انسان را دو چندان میکند. امروزه با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی داشتن دندان‌ های زیبا و سفید