.jpg - اشعه ایکس

اشعه ایکس

اشعه ایکس اشعه ایکس ، رادیوگرافی نیز نامیده می شود، که بخش مهمی از هر طرح مراقبت از دندان ها است. اشعه های ایکس تشخیصی هستند، اما آنها همچنین می توانند پیشگیری کنند، و با کمک به دندانپزشک تشخیص مشکلات احتباس مراقبت از دهان بیمار، قبل از اینکه به یک مشکل عمده تبدیل شوند را