tooth plaque 1 1170x781 - پلاک دندان چیست؟

پلاک دندان چیست؟

دندانپزشکی چیست دندانپزشکان عمومی ارائه دهنده اصلی مراقبت های دندان برای افراد مختلفی هستند. در یک ویزیت معمولی با دندانپزشک خانواده شما، احتمالا شما باید معاینه کامل دهان خود را (از جمله دندان ها، لثه ها و دیگر ساختارها)، تمیزکاری حرفه ای و بحث در مورد بهداشت دهان و دندان خود داشته باشید. اگر پوسیدگی دندان را نشان