taj 1 - حذف دندان

حذف دندان

حذف دندان اگر  دندان شما شکسته شده یا آسیب دیده  باشد، دندانپزشک شما سعی خواهد کرد تا آن را با روش حذف دندان ، پر کردن، تاج یا سایر روشهای دندانپزشکی ثابت کند. رویش کج برخی از دندان ها  می‌تواند پوسیدگی دیگر دندان‌ ها را در پی داشته باشد، لذا در صورت رویش کج، این
کشیدن دندان

کشیدن دندان در سال 97

دلایلی برای کشیدن دندان گرچه دندان دائمی به معنای طول عمر طولانی است، دلایل متعددی وجود دارد که چرا ممکن است به کشیدن دندان لازم باشد. . یک دلیل بسیار شایع شامل یک دندان که بیش از حد به شدت آسیب دیده، از ضخم و یا پوسیدگی ، به اصلاح نیاز است . دلایل دیگر