زخم دهان چیست
زخم دهان چیست :  زخم های کوچک و ضخیم است که در دهان ظاهر می شوند و اغلب غذا خوردن و صحبت کردن را ناراحت می کنند. دو نوع زخم دهان وجود دارد: زخم های ساده ،  این ممکن است سه یا چهار بار در سال به طول بیانجامد و تا یک هفته ادامه یابد.این